Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tipologie INFJIntrovertní intuitivové nahlížejí na svět myšlenkovou analýzou a prostřednictvím logiky. Nezabývají se vnějšími objekty jako takovými, ale jejich povahou. Jejich dominantní funkcí je intuice. Smyslové vjemy jsou u těchto lidí často velmi omezené a úzké, jejich názory takřka nevyvratitelné. Jako introverti mají naprosto jasné vize, ale méně zřejmé jim je, jak je vnímají ostatní. Dokážou být pronikavými inovátory, zejména na poli myšlenek a nápadů, dovedou se úžasně soustředit. Nejvíce je potěší, když vidí své představy uskutečněné v praxi, jako vítězství ducha nad hmotou. Jejich vůle dokáže přenášet hory, nemožné se od možného liší jen tím, že trvá déle. Neznají slovo nejde nebo nelze. Neradi si uvědomují opozici, s níž se mohou otevřeně setkat, nejsou ochotni si připustit, že jejich myšlenky mohou být nedokonalé. V prostředí výzkumu musí pokus nebo zkouška buď jednoznačně uspět, nebo naprosto selhat, aby její výsledek akceptovali. Potřebují mít neustále okolo sebe “ďáblovy advokáty”, a také jakési “tiskové mluvčí”, kteří by jejich výsledky srozumitelně prezentovali ostatním smrtelníkům. Osobnosti tohoto typu mají ohromný vliv na lidi kolem sebe. Jsou to hluboké a složité osobnosti, se silným zájmem o druhé a jejich zastoupení v běžné populaci je kolem 1%. Bývají poněkud obestřeni tajemstvím, a je velmi obtížné je skutečně poznat a proniknout do jejich duší. Mají extrovertní, dobře rozvinuté cítění, přesto však jsou velmi zdrženliví. Na jedné straně tedy projevují upřímný zájem o to, co jak ostatní cítí, a co si myslí, na druhé straně ze svého vlastního nitra odhalují jen velmi málo. Jedou z příčin jejich uzavřenosti, je jejich zranitelnost a sklon brát si mnoho věcí osobně. Celkem snadno se rozhodují, a dokáží porozumět a lehce se vypořádat i se složitými úlohami a problémy. Už od útlých let bývají velmi výkonní, jsou dobří studenti s tvořivými schopnostmi, studium i pozdější zaměstnání berou velmi vážně a odpovědně. Jejich výkon však někdy brzdí sklony k perfekcionalismu, často a mnohdy zbytečně do toho, co dělají vkládají mnoho úsilí. Do poslední chvíle se strachují o výsledek, i když k tomu nebývá nejmenší důvod. Nederou se do popředí, dokáží snadno svůj vliv prosadit v pozadí i jako ”šedé eminence”. Mají silnou schopnost empatie, vciťují se do pocitů druhých, a to často ještě dříve, než si to partner uvědomí. Dělá jim radost, mohou-li druhé potěšit a mají snahu, za všech okolností, přispívat k dobru všemi svými prostředky. Zajímají se o výtvarná umění, vybírají si zaměstnání, kde se sice často a intenzívně setkávají s lidmi, ale pokud možno pouze ve dvojici. Nesvědčí jim dav, proto je nacházíme mezi praktickými lékaři, psychiatry nebo psychology. Láká je také dráha duchovních, jsou skvělými individuálními terapeuty. Často pracují v personálních útvarech, v sociální péči nebo různých formách poradenství. Vůči ostatním jsou velmi citliví a pozorní, opatrní na to, aby se někoho nedotkli. Vyhovuje jim práce v rámci organizace, nebývají samostatnými podnikateli. Řeší rádi složité a náročné úkoly, přičemž se zaměřují spíše na lidský důvtip než na metody a vědecké poučky. Jako nadřízení a kolegové jsou velmi vnímaví a slouží jako barometr skupinové atmosféry i individuálního rozpoložení. Jsou dobrými vedoucími, jejich styl vedení bývá participativní a jsou ochotni vyslechnout názory ostatních. Ve vztazích nemívají problémy, snadno se svým okolím vycházejí. Konflikty nebo jejich hrozbu však velmi negativně prožívají. Pokud jsou nuceni být v prostředí, které vnímají jako nepřátelské a necitlivé, ztrácejí sebedůvěru, stávají se netečnými a nakonec mohou začít fyzicky chřadnout, ba i onemocnět. V těchto momentech hrozí, že si mohou zcela neočekávaně například sáhnout na život. Nesnadno se vyrovnávají s negativní kritikou, především pokud se zaměřuje na jejich osobní stránku, než na výsledky jejich práce. Naopak velmi pozitivně reagují na ocenění a chválu, které používají jako motivační nástroj pro sebe sama. Jako partneři, spolupracovníci a nadřízení bývají věrní a oddaní, přílišného fyzického kontaktu se však střeží. Okruh jejich přátel bývá spíše omezený, je však trvalý, uzavřený a jedná se o vztahy, které jdou hodně do hloubky. Jako rodiče a patroni jsou svým svěřencům zuřivě oddaní a vytvářejí si k nim pevné pouto, které mnohdy až hraničí s přílišnou závislostí, která nakonec nemusí oběma stranám prospět. Je dobře, mají-li ve svém okolí extrovertní osobu, aby jejich rezervoár bohatých vnitřních schopností mohl být využit ve prospět jiných, a nezůstal ukryt hluboko v jejich složitých nitrech. Introvertní intuitivové jsou inspirující, senzitivní a proročtí lidé. Pokud se však jejich ego zvrtne do své temnější podoby, stávají se z nich exhibicionisté, se znaky narcisismu, zaujetím pro sebe samé, hrající si na vyvolené a jedině povolané. Rozvine-li se jejich introvertní intuice nepoměrně k ostatním funkcím, a začne-li doslova potlačovat cítění i smysly, posune se u nich jakýsi ”práh emocionální bolesti. Nemají pak zpětnovazební mechanismus, který by je varoval, že zachází příliš daleko. Velmi často pak mají sklony, například ve vztahu k vlastnímu tělu, až s ”fakírskou zvědavostí zkoušet, co vše dokáží vydržet. ”Nepovedení jedinci tohoto typu bývají nepochopenými génii, falešnými proroky, mystickými vizionáři a zaslepenými fundamentalisty. Donekonečna budou hledat kámen mudrců, vzývat nebesa a tvrdohlavě lpět na projektu, který popírá přírodní zákonitosti, jen aby dokázali, že mají pravdu. Do posledního dechu jsou schopni hájit padlého člověka, znovu a znovu budou žádat o ”zaručeně poslední šanci a znovu neuspějí. Jsou imunní vůči vnějšímu mínění a úsudku jiných. Kritika je zatvrzuje. Je dobré jim předkládat další a nové možnosti, které , i když je zavrhnou, je udrží v realitě. Nemělo by se jim dovolit se příliš od okolí odtrhnout, je třeba jim dát najevo, že si ostatní váží jejich přínosů a současně v nich pěstovat pokoru a úctu k přínosům ostatních.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář